Het Dockyard mannenkoor heeft een uitgebreid repertoire en zingt muziek uit opera, operette, musical, negro-spirituals, klassieke liederen en populaire vocale muziek. Het koor is in 1969 opgericht als onderafdeling van de personeelsvereniging van de Rotterdamse Droogdokmaatschappij. Sinds 1996 zijn wij een zelfstandige vereniging en treden regelmatig op in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen kerken of restaurants. Na de opheffing van het RET koor, dat 95 jaar heeft bestaan is een groep koorleden hiervan toegetreden tot het Dockyard mannenkoor.

Bijdrage van verschillende koorleden
"Na de hartelijke ontvangst op de nieuwjaarsreceptie is het wellicht leuk om even de komst van de oud-leden van de RET te memoreren. Na 95 jaar stopte het RET koor. Dat was een emotionele beslissing.
Een groepje van het koor wilde toch verder met hun zangplezier. Zo werden wij op het spoor van het Dockyard koor gebracht.
De eerste kennismaking was zoals gezegd plezierig. Het zou zo maar kunnen dat er minimaal een zestal leden bijkomen. Wij kijken er naar uit. De dirigente en pianiste Ria Korpershoek is voor ons geen onbekende. Zij begeleidde het RET koor menigmaal bij een concert.
Ondergetekende heeft een bijzondere geschiedenis voor wat betreft koren: Eenmaal met VUT op 56 jarige leeftijd??? kwam ik meteen in aanraking met politie. Men vroeg mij lid van het mannenkoor Hermandad te worden. Daar heb ik 11 jaar met plezier gezongen. Na opheffing kwam de vraag van de RET of ik daar mijn stemgeluid wilde laten horen. Ook daar heb ik 11 jaar met veel plezier meegedaan. Nu dus het Dockyard koor.
En als u mij nu vraagt ben je politieagent geweest? Ben je tram- of buschauffeur geweest? Nee beste mensen ik ben belastingambtenaar geweest 40 jaar lang. En wees nu eens eerlijk. Leuker kun je het toch niet maken. Ik vertrouw en met mij alle nieuwe RET zangers op een geweldige tijd bij het koor."
Andre van Tiggelen