Ria Korpershoek is op jeugdige leeftijd met pianoles begonnen en bekwaamde zich verder onder leiding van Jos Vranken. Zij behaalde in 1968 met onderscheiding de middelbare hogere graad piano aan het  "Belgisch Muziek College" in Antwerpen. 
Zij specialiseerde zich in het begeleiden van koren tijdens concerten. Met het Vlaardingen jeugdkoor maakte zij vele buitenlandse reizen. Omdat zij zich in de koorwereld begaf wordt er heel vaak een beroep op haar gedaan om bij ziekte of afwezigheid van een dirigent de repetitie waar te nemen.                                                                                    
Daarom volgde zij in de jaren 80 de elementaire dirigentencursus die gegeven werd door de Christelijke Bond van Zangverenigingen.