Logo Dockyard Mannenkoor       

         Vanaf  € 5,-- per jaar kunt u donateur zijn van ons koor.

  Door storting van uw donatie op giro rekening No. NL89INGB0002210406 ten name van                    "Dockyard Mannenkoor" Spijkenisse helpt u ons de winter door!

             

       
 
Namens onze koorleden hartelijk dank!